Opis

8 lutego 2018

Uczeni gentelmani w Anglii epoki elżbietańskiej byli środowiskiem niezwykle otwartym na najnowsze odkrycia astronomiczne. Wielkim uznaniem cieszyła się wśród nich nauka Mikołaja Kopernika, którą starali się popularyzować i twórczo rozwijać. Świadectwem tych działań są opublikowane przez nich książki oraz zachowane rękopisy, wciąż jeszcze skrywające wiele tajemnic. O najnowszych odkryciach historycznych oraz hipotetycznych związkach kultury naukowej Londynu z dziełami Williama Szekspira opowie prof. Jarosław Włodarczyk.

Na zdjęciu powyżej: Kosmos heliocentryczny wg Williama Gilberta, Londyn, 1603.

Prof. Jarosław Włodarczyk – historyk astronomii, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences. Autor książek oraz serii naukowych . Kieruje polskim zespołem w międzynarodowym projekcie edycji korespondencji Jana Heweliusza.