Opis

7 czerwca 2018

Czym jest korona słoneczna i dlaczego jest trzysta razy gorętsza niż fotosfera Słońca? Jakie zjawiska i procesy kształtują strukturę i wpływają na ewolucję korony? Co się dzieje, gdy w koronie wyzwalana jest energia miliarda bomb wodorowych? Jak zjawiska zachodzące na Słońcu wpływają na nasze życie? Jak obserwuje się koronę słoneczną? O tym wszystkim, a także o wyprawach polskich astronomów na ekspedycje zaćmieniowe opowie prof. Paweł Rudawy.

Prof. dr hab. Paweł Rudawy pracuje w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej. Jest znanym i cenionym badaczem fizyki Słońca oraz popularyzatorem wiedzy astronomicznej. Bada zjawiska aktywne na Słońcu, takie jak rozbłyski słoneczne i protuberancje, korzystając z danych satelitarnych oraz obserwacji prowadzonych za pomocą teleskopów naziemnych. Uczestniczył w wielu ekspedycjach mających na celu obserwacje całkowitych zaćmień Słońca.
Przeczytaj wywiad z prof. Pawłem Rudawym >